Szkoła w Afryce

Video - Humanus-Lea Sophie Breitenfeld Schule

Szkoła w Afryce to wynik zaangażowania prezesa Humanus Personalservice GmbH w projekt „1000 szkół dla świata”, którego celem jest m.in. zmniejszenie biedy poprzez zapewnienie dostępu do edukacji dla dzieci.

Nazwa szkoły pochodzi od imienia córki prezesa Breitenfelda, który kiedyś sam wychowywał się w Afryce, a dziś pragnie wyrównać szanse i stworzyć dla tamtejszych dzieci perspektywy rozwoju. Kluczem do osiągnięcia tego celu jest stworzenie godnych, komfortowych warunków do nauki.

Inicjatywa finansowana jest ze środków pochodzących w 50% od firmy Humanus a w kolejnych 50% z prywatnych środków jej prezesa Philippa Erica Breitenfelda.

Newsy

Sprawozdanie z naszej działalności

Na bieżąco będziemy informować o rozwoju tego ważnego projektu.