Niemcy

Kindergeld przysługuje rodzicom, którzy pracują na terenie Niemiec od minimum pół roku (także tym z działalnością gospodarczą oraz delegowanych na teren republiki). Świadczenie przysługuje na dzieci do 18 roku życia, chyba że kontynuują naukę (wówczas do 25.). Wysokość dodatku zależy od liczby dzieci i wynosi odpowiednio:

  • 1 i 2 dziecko – 219 euro,
  • 3 dzieci – 225 euro,
  • 4 dzieci – 250 euro.

Świadczenie to nie wyklucza pobierania 500+. Warto jednak pamiętać, że wówczas dodatek jest pomniejszony o kwotę otrzymywaną od państwa polskiego. Kindergeld to nie jedyne świadczenie, na jakie mogą liczyć rodzice pracujący w Niemczech. Dodatkowo mogą otrzymać Kinderzuschlag w wysokości do 209 euro/msc. na każde dziecko.

Aby uzyskać Kinderzuschlag:

  • Dochód brutto musi wynosić min. 600 euro/msc. w przypadku samotnego rodzica lub 900 euro/msc. w przypadku pełnej rodziny;
  • Dziecko musi żyć z rodzicami w jednym gospodarstwie domowym i nie przekroczyć 25 roku życia.
  • Dochód nie może przekroczyć górnej granicy wyliczanej na podstawie przepisów prawa socjalnego, kosztów mieszkania oraz całkowitych dochodów z Kinderzuschlag

Rodziny z niskim dochodem mogą liczyć również na Wohngeld, czyli dodatek mieszkaniowy oraz Bildungs – und Teilhabepaket – świadczenie na kształcenie i uczestnictwo dziecka w życiu szkoły.

Holandia

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quam beatae doloremque aliquid pariatur quia libero minus enim possimus? Sequi eveniet iure fugiat velit non mollitia. Itaque repudiandae dicta fugiat veritatis? Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quam beatae doloremque aliquid pariatur quia libero minus enim possimus? Sequi eveniet iure fugiat velit non mollitia. Itaque repudiandae dicta fugiat veritatis?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quam beatae doloremque aliquid pariatur quia libero minus enim possimus? Sequi eveniet iure fugiat velit non mollitia. Itaque repudiandae dicta fugiat veritatis?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quam beatae doloremque aliquid pariatur quia libero minus enim possimus? Sequi eveniet iure fugiat velit non mollitia. Itaque repudiandae dicta fugiat veritatis?

2021
24 kwietnia