Szczegółowe dane projektu:

 

Rodzaj projektu: Budowa przedszkola
Grupa docelowa: na początek 50 dzieci w wieku 0-6 lat
Kraj: Afryka Południowa
Miasto: Kalkfontein GPS -33.943269, 18.669721
Miejscowy partner projetu: Centre for Early Childhood Development (Centrum Wczesnodziecięcego Rozwoju)
Unterstützung: Fly&Help

Cel projektu:

Celem projektu jest polepszenie infrastruktury kulturalnej w Kalkfontein oraz stworzenie miejsca, w którym dzieci miałyby zapewnione możliwości rozwoju już podczas ich wczesnej fazy dorastania. Zostaną do tego utworzone i wyposażone dwie nowe klasy oraz łazienka/toaleta. Jako kuchnia, pokój lekarski oaz biuro dla ECD-centrum będą służyły dwa, gruntownie przebudowane kontenery.

Kalkfontein jest dzielnicą Kapsztadu, którą zamieszkuje społeczność znajdująca się w bardzo niekorzystnej sytuacji socjalnej. Przez wzgląd na panującą biedę oraz brak możliwości zachowania zasad higieny, ostatnie przedszkole zostało zamknięte. Lokalny kościół opiekuje się obecnie 16 dziećmi. Pozostałe dzieci społeczności w Kalkfontein nie mają zapewnionego ani żłobka, ani przedszkola. To oznacza, że nie istnieje żadne bezpieczne miejsce, w którym mogłyby otrzymać wczesnoszkolne wykształcenie oraz które stanowiłoby dla nich substytut domu. Beneficjentami naszego projektu jest grupa 50 dzieci w wieku od 0 do 6 lat. Doświadczenie pokazuje nam jednak, że zapotrzebowanie będzie większe, gdy tylko zapewniona zostanie w społeczeństwie możliwość wczesnoszkolnego wykształcenia.

Geograficznie obszar Kalkfontein jest biednym osiedlem w przemysłowej dzielnicy Kapsztadu. Wiele rodzin z Kalkfontein mieszkało przedtem w Delft, Belhar i Blue Downs, skąd musiały uciekać ze względu na niebezpieczeństwa wynikające z przemocy i wysokiej skali przestępczości. Innym powodem, dla którego niektóre rodziny się przeprowadziły do Kalkfontein była większa możliwość pracy w lokalnych fabrykach. Kalkfontein jest stosunkowo niewielkim osiedlem, w którym brakuje wielu socjalnych usług.

Kościół w Kalkfontein oddał do dyspozycji działkę budowlaną, która bardzo dobrze nadaje się do budowy przedszkola. Ziemia znajduje się w bezpiecznej okolicy, jest ogrodzona i umiejscowiona w samym centrum osiedla, dlatego społeczność będzie miała do niej swobodny dostęp. Przedszkole będzie znajdowało się obok szkoły podstawowej, co bardzo podoba się rodzicom dzieci do niej uczęszczających. Cała działka jest w dobrym stanie i wystarczająco duża dla 50 dzieci. Przedszkole będzie wyposażone w klasy, plac zabaw, łazienkę, biuro, kuchnię i pokój sanitarny.

W porozumieniu z Centrum Wczesnodziecięcego Rozwoju zostaną w Kalkfontein przeprowadzone warsztaty dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół. Przyszły personel szkoły będzie zatem odpowiednio kształcony w czasie budowy przedszkola.

Plany są następujące:

  • Budowa nowego budynku, który będzie mógł pomieścić do 50 dzieci
  • Przebudowa dwóch kontenerów, które będą służyły jako kuchnia, biuro oraz pokój sanitarny
  • Wyposażenie kuchni, biura oraz pokoju sanitarnego
  • Budowa placu zabaw
  • Wyposażenie placu zabaw
  • Zapewnienie nowych materiałów edukacyjnych, zabawek oraz mebli
  • Budowa toalet oraz łazienek z prysznicami oraz umywalkami
  • Przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli i dyrektorów szkół (również dla nauczycieli innych szkół z Kalkfontein)
  • Wspieranie procesu rejestracji w Departamencie Rozwoju Społecznego (Department of Social Development), gdyż tylko zarejestrowane przedszkola mogą liczyć na pomoc finansową od państwa

Proces rejestracji jest bardzo długotrwałym procesem i wiele przeszkoli go nie przechodzi, przez wzgląd na trudności w sprostaniu koniecznym do jego ukończenia przepisom. Przedszkola, które nie są zarejestrowane, nie otrzymują żadnej pomocy od Państwa (która wynosi 15 Rand dziennie na jedno dziecko), w efekcie czego z braku odpowiednich środków nie mogą zapewnić długofalowej i dobrej edukacji.

Państwowy dodatek jest konieczny do: opłacenia nauczycieli, zapewnienia wyżywienia dla dzieci oraz do pokrycia pozostałych, bieżących kosztów. Kolejnym ważnym punktem jest wystarczająca ilość dobrych jakościowo materiałów edukacyjnych, aby odpowiednio przygotować dzieci do pójścia do szkoły. Im wcześniej dzieci rozpoczną naukę, tym lepiej są przygotowane na kolejne etapy edukacji.

Poprzez materiały edukacyjne oraz zabawki, dzieci uczą się dzielenia oraz komunikacji między sobą. Dzięki temu rozwijają się ich umiejętności poznawcze, umiejętności widzenia przestrzennego a w konsekwencji wzmacnia się ich osobowość.

W ramach projektu zostanie również zbudowany plac zabaw, aby dzieci miały wystarczające możliwości do zabawy na świeżym powietrzu.

Przedział czasowy:

Projekt będzie trwał rok. Tyle czasu wystarczy, aby zarejestrować przedszkole. Sama budowa potrwa 5-6 miesięcy.

Budżet:

Koszty będą wynosiły ponad 40.000 euro, to znaczy, że Humanus Personalservice GmbH oraz ja, Philipp Erik Breitenfeld, wesprzemy projekt po 20.000 Euro.

Koszty zawierają budowę nowych klas, przebudowę kontenerów na kuchnię oraz biuro, warsztaty, mentoring oraz wspieranie nauczycieli, dyrektorów oraz członków lokalnej społeczności. Pozostałe koszty związane są z wewnętrznym oraz zewnętrznym wyposażeniem.

Podsumowanie:

Zapewnimy dzieciom bezpieczne miejsce pobytu oraz dostęp do wykształcenia. Projekt przyczyni się do długotrwałego i ważnego wczesnodziecięcego rozwoju w Western Cape. Dzięki projektowi pomożemy w utworzeniu przedszkola, a bez naszej finansowej pomocy dostęp do edukacji najmłodszych w Kalkfontein będzie niemożliwy.

Niedługo zaczynamy! O postępach będziemy informować was na bieżąco…

Wasz

Philipp Erik Breitenfeld

2023
26 maja