Wykształcenie jest kluczem do sukcesu!

Klasy oraz część sanitarna została oficjalnie przekazana dla centrum ECD. Dokładna inspekcja przedszkola została przeprowadzona przez certyfikowanego kontrolera pod kątem prawidłowego działania instalacji i urządzeń lub ich ewentualnych braków. Omówiono również podstawy utrzymania ruchu nowego wyposażenia. Przedstawicielom centrum ECD oddano do dyspozycji niezbędne elektryczne certyfikaty zgodności do dotychczas wykonanej pracy. Lutfieyah Sadien, pracownik rozwoju ECD, w ramach szkolenia pracowników pomógł odpowiednio wyposażyć klasy lekcyjne, które w efekcie są atrakcyjnie urządzone dla przyszłych uczniów i ułatwią im wydajną oraz efektywną naukę.

Najważniejsze zostało już zatem wykonane. Lekcje się rozpoczęły! Wykształcenie jest kluczem do sukcesu!

Czekamy jeszcze na kontenery, które będą służyły jako kuchnia, biuro oraz pomieszczenie gospodarcze. Poinformujemy Was na bieżąco o kolejnych postępach naszych prac!

Do następnego razu

Wasz

Philipp Erik Breitenfeld

2023
26 maja