1. Ochrona danych w skrócie

Uwagi ogólne

Poniższe uwagi przedstawiają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, z którymi można się osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych wymienionym poniżej.

 

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest prowadzone przez operatora strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w stopce redakcyjnej tej strony.

 

Jak gromadzimy Państwa dane?

Z jednej strony, Państwa dane są zbierane w momencie ich przekazania nam. Mogą to być np. dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Pozostałe dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas wizyty na stronie. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wywołania strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

 

Do czego używamy twoich danych?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia, że strona jest dostarczana bez błędów. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

 

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych? 

Mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymywania w każdej chwili informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 

Narzędzia do analizy i narzędzia stron trzecich

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje zachowania podczas surfowania mogą być oceniane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie oraz tzw. programów analitycznych. Analiza Twojego zachowania podczas surfowania jest zazwyczaj anonimowa; nie można jej prześledzić wstecz. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie korzystając z niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w poniższym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Możesz zaprzeczyć tej analizie. O możliwościach wniesienia sprzeciwu poinformujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

 

2. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktowane są przez nas poufnie i zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, z którymi można się osobiście zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu jest to robione.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

 

Notatka dla organu odpowiedzialnego

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Humanus Personnel Service GmbH

Nürnbergerstr. 64

86720 Nördlingen

 

Telefon: 09081/ 789 59 0

E-mail: info@humanus-personalservice.de

 

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

 

Cofnięcie Państwa zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. Wcześniejszą zgodę można cofnąć w dowolnym momencie. Do tego celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych prowadzonego do momentu cofnięcia.

 

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych osoba zainteresowana ma prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w kwestiach ochrony danych jest państwowy komisarz ds. ochrony danych w kraju związkowym, w którym znajduje się siedziba naszej firmy. Lista inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe znajdują się pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przekazywania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako operatora strony, strona ta wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu blokady w linii przeglądarki.

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

 

Informacje, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo prawo do bezpłatnego uzyskania w każdej chwili informacji na temat przechowywanych przez Państwa danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorców oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do ich korekty, zablokowania lub usunięcia. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

 

Sprzeciw wobec listów reklamowych

Wykorzystanie danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do przesyłania nie zamówionych wyraźnie materiałów reklamowych i informacyjnych jest niniejszym wykluczone. Operatorzy strony internetowej wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysłania informacji reklamowych, takich jak spam.

 

3. Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych osobowych wymagany przez prawo – Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych dla naszej firmy.

 

Comtex Ltd.

Ulrich Laufer

Marktplatz  18

8720 Nördlingen

 

Telefon: 09081 78996 0

E-mail: Service@Lun.de

 

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Strony internetowe częściowo korzystają z tzw. cookies. Pliki cookie nie niszczą komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywna i bezpieczna. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i przechowywane przez Twoją przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „cookies sesyjne”. Są one automatycznie usuwane pod koniec wizyty. Inne pliki cookie są przechowywane w urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki przy następnej wizycie. 

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby był informowany o ustawieniach cookies i zezwalać na cookies tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczyć akceptację cookies w niektórych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie cookies przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli wyłączysz obsługę plików cookie, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Pliki cookie, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, które zostały zamówione (np. funkcja koszyka na zakupy) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych zostaną zapisane inne pliki cookie (np. pliki służące do analizy zachowań użytkowników podczas surfowania), są one traktowane oddzielnie.

 

Piki logów serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach logów serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła do nas. Te są:

  • Typ i wersja przeglądarki
  • Zastosowany system operacyjny
  • URL odsyłacza
  • Nazwa hosta komputera dostępowego
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

 

Formularz kontaktowy

W przypadku wysłania do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam Państwo podają, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych podanych w formularzu kontaktowym odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Możesz odwołać tę zgodę w każdej chwili. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność procedur przetwarzania danych przeprowadzonych do momentu cofnięcia.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, cofnięcia zgody na ich przechowywanie lub do czasu, gdy cel, dla którego były przechowywane, przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu Państwa żądania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy zatrzymania – pozostają nienaruszone.

 

5. Media społecznościowe

Wtyczki do Facebooka (przycisk Like & Share)

Nasze strony integrują wtyczki z sieci społecznościowej Facebook, dostawca Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku „Lubię to” („Lubię to”) na naszej stronie. Przegląd wtyczek do Facebooka można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Kiedy odwiedzasz nasze strony, wtyczka nawiązuje bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. W ten sposób Facebook otrzymuje informacje o tym, że odwiedziłeś naszą stronę z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk „Like-Button” na Facebooku, gdy jesteś zalogowany do swojego konta na Facebooku, możesz połączyć zawartość naszych stron na swoim profilu na Facebooku. Dzięki temu Facebook może powiązać Państwa wizytę na naszych stronach z Państwa kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani na temat ich wykorzystania przez Facebook. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Jeśli nie chcesz, aby Facebook mógł przypisać wizyty na naszych Stronach do Twojego konta użytkownika na Facebooku, wyloguj się z konta użytkownika na Facebooku.

 

Piksel na Facebooku

Nasza strona wykorzystuje piksel akcji odwiedzających Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) do pomiaru konwersji.

Pozwala nam to na śledzenie zachowań osób odwiedzających stronę po kliknięciu w reklamę na Facebooku, która ma być skierowana na stronę dostawcy. Pozwala to na ocenę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych oraz na optymalizację przyszłych działań reklamowych.

Zebrane dane są dla nas, jako operatora tej strony internetowej, anonimowe, nie możemy wyciągać żadnych wniosków co do tożsamości użytkowników. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, dzięki czemu możliwe jest połączenie z danym profilem użytkownika i Facebook może wykorzystać je do własnych celów reklamowych, zgodnie z Polityką Wykorzystania Danych Facebooka. Pozwala to Facebookowi na umieszczanie reklam na stronach Facebooka i poza nim. Na to wykorzystanie danych nie możemy mieć wpływu jako operator strony.

Dalsze informacje na temat ochrony Państwa prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych osobowych na Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Możesz również wyłączyć funkcję remarketingu „Niestandardowa publiczność” w sekcji „Ustawienia reklam” na stronie https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Aby to zrobić, musisz być zalogowany na Facebooku.

Jeśli nie posiadasz konta na Facebooku, możesz wyłączyć reklamę użytkową z Facebooka na stronie European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

 

7. Biuletyn informacyjny

Dane do biuletynu

Jeśli chcesz otrzymywać oferowany na stronie internetowej biuletyn informacyjny, potrzebujemy od Ciebie adres e-mail oraz informacje, które pozwolą nam sprawdzić, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyrażasz zgodę na otrzymywanie biuletynu. Dalsze dane nie będą gromadzone lub będą gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych wyłącznie do przesyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

 Przetwarzanie danych podanych w formularzu rejestracyjnym newslettera opiera się wyłącznie na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i jego wykorzystanie do wysyłania newslettera, np. klikając na link „wypisz się” w newsletterze. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

 Dane przekazane nam przez Państwa w celu subskrypcji newslettera będą przechowywane przez nas do momentu wypisania się z niego i usunięte po jego anulowaniu. Dane, które zostały przez nas zapisane w innych celach (np. adresy e-mail dla obszaru członkowskiego), pozostają nienaruszone.

 

8. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona korzysta z wtyczek z witryny YouTube obsługiwanej przez Google. Strona jest obsługiwana przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Gdy odwiedzasz jedną z naszych witryn wyposażonych w wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. To mówi serwerowi YouTube, które z naszych stron odwiedziłeś.= 

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, pozwalasz YouTube na bezpośrednie powiązanie Twoich nawyków surfingowych z Twoim profilem osobistym. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

 YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Dalsze informacje na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Google Web Fonts

Ta strona używa tzw. czcionek internetowych, które są dostarczane przez Google, do jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje do pamięci podręcznej przeglądarki wymagane czcionki internetowe w celu prawidłowego wyświetlenia tekstu i czcionek.

Aby to zrobić, przeglądarka, której używasz, musi się połączyć z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że nasza strona internetowa jest dostępna za pośrednictwem Twojego adresu IP. Korzystanie z Google Web Fonts jest w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. 

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, na Twoim komputerze będzie używana standardowa czcionka.

Dalsze informacje na temat Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

 

Google Web Fonts

Strona ta używa tzw. czcionek internetowych, które są dostarczane przez Google, do jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje do pamięci podręcznej przeglądarki wymagane czcionki internetowe w celu prawidłowego wyświetlenia tekstu i czcionek.

Aby to zrobić, przeglądarka, której używasz, musi się połączyć z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że nasza strona internetowa jest dostępna za pośrednictwem Twojego adresu IP. Korzystanie z Google Web Fonts jest w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, na Twoim komputerze będzie używana standardowa czcionka. 

Dalsze informacje na temat Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

 

Google Maps

Ta witryna korzysta z serwisu map Google Maps za pośrednictwem API. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby korzystać z funkcji Google Maps należy zapisać swój adres IP. Informacje te są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma żadnego wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online oraz łatwość odnalezienia miejsc, które wskazujemy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Więcej informacji na temat obchodzenia się z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.