W ostatnich tygodniach poczyniliśmy postępy w budowie przedszkola w Kalkfontein:

     

   

POSTĘPY:

Prace przygotowawcze do budowy dwóch klas oraz łazienki zostały zakończone. Pod obie klasy zostały wylane fundamenty.

Mury rosną z każdym dniem.

O dalszych postępach będziemy informować Was na bieżąco…

Wasz

Philipp Erik Breitenfeld

2023
26 maja